Bestyrelsen

Formand:
Søren Jørgensen, mobil 40 31 34 31

Bestyrelsesmedlemmer:
Rasmus Bager
Carsten Hedegaard
Søren Kleis
Bent Tovgaard

Suppleant:
Przemyslaw Strzelecki (Semek)

Revisorer:
Holger Pedersen
Arne Ditlevsen

Udvalgsformænd:
Flugtskydningsudvalg: Sten Andersen, kontakt skydning, mobil 40 45 87 19
Riffeludvalg: Anders Alexandersen
Hundeudvalg: Przemyslaw Strzelecki (Semek)