Jagtforening

Samsø Jagtforening afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 23.02.2023 kl. 19.30 på Harpeshøj.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkomme forslag:
Fredning af bukke i en 5-årig periode.
Bestyrelsen